fbpx

Hingedekuu on parim aeg järgida oma hinge kutset

hingedekuu Blogi

Kätte on jõudnud kuu, millel on kaks nime. Meeste jaoks Movember, naiste jaoks November. Ütlemata kena, et võrdõiguslikkuse esiletungi juures on ometi midagi, mis austab meeste ja naiste erinevusi. 

Hea küll, nali naljaks, tegelikult on ju tegemist hingedekuuga. Ajaga, mis suunab meid rohkem vaatama enda sisse ja uurima oma hingesügavusi. Hingel ei ole sugu ja hingedeaeg on võrratu. See tuletab meelde, et põlvneme kõik kuskilt. Põlvneme esiemadest ja esiisadest, kuid põlvneme ka algallikast (antagu sellele meelepärane nimi: looja, jumal, vaim, universum vm). Ühelt poolt saame maise keha, teisest poolt jumaliku olemuse. 

Kogu kaasaegne tsivilisatsioon on üles ehitatud maise keha kasvatamisele, arendamisele ja täiustamisele. Sealjuures langeb põhirõhk ajule, selle arendamisele ja kasutamisele. Mõõdame intelligentsuse taset, väärtustame mõistuspärasust, hindame lahenduskesksust, ülistame mõtlemist. Cogito ergo sum võtab väga hästi kokku kogu kehtiva maailmakäsituse. 

Kuid see pole ju täis tõde! Me ei lakka olemast hetkedel, mil mõtted lakkavad. Meis on midagi enamat, kui mõeldes suudame hoomata, rohkemat, kui sõnad suudavad kirjeldada. Meis on midagi, mis jääb alles ka siis, kui keha sureb. See on hing. 

Inimeste suurim katsumus on ühendada maine ja taevane, keha ja hing. Hing kõneleb läbi südame. Räägime vahel oma südamesoovidest ja -häälest. Oleme miskipärast tundnud, et niisama „soovid“ ja „hääl“ ei väljenda täielikult seda, kust mingi tung või tõuge tuleb. Seda sellepärast, et tajume hinge lahusust kehast, isegi kui ei oska seda mõistuspäraselt seletada, tuvastada ega mõõta. 

Mida paremini õpime tasakaalustama keha ja hinge ehk mõistust ja südant, seda õnnelikumad oleme. Mõni otsus ei pruugi olla sugugi mõistuspärane, ent tundub sellest hoolimata üdini õige. Seda järgides selgub õige pea, et tehtud valik oli ainuõige. Õppides niimoodi hinge teed austama ja mõistuse abil teostama, leiame tasakaalu, millest kaunis palju räägitakse ning mida sedavõrd paljud otsivad. 

Olgu meil rohkem oidu järgida oma hinge kutset, sest see juhatab meid alati õiges suunas. Pole paremat aega seda harjutada kui hingedekuu. Hämaruse tõttu seletab silm küll ümberringi toimuvat vähem, kuid seda teravam on kuues meel või kolmas silm, mis aitab näha nähtamatut nii meie sees kui ka omavahel. 

Hingedekuu 16. päeval toimub Tallinna Vabal Laval naiste suurseminar „Südametee ja hingelood“, kus võrratud eesti naised jagavad publikuga seda, mida nemad on õppinud hingega kooskõlas elamisest, kuidas see neil välja tuleb ning kuhu see neid viinud on.

Tekst: Signe Korjus